Stichting De regisserende Gemeente is een onafhankelijke not-for-profit organisatie.


Wij ondersteunen gemeenten bij “sturen en beslissen” en brengen daarbij de transitie op gang. De ondersteuning die we bieden is praktisch en drieledig.


Regie richt zich op samen werken met maatschappelijke partners en sturen binnen de democratisch vastgestelde kaders. Democratie verdient Regie!